Video: Magneettierottelija ja erotteluastia

Automaattisella puhdistuksella varustettu magneettierottelija kerää metalliset epäpuhtaudet nesteestä. Automaattisen puhdistuksen yhteydessä nämä epäpuhtaudet huuhdellaan pois vedellä tai muulla väliaineella. Tämä huuhteluneste valuu yhdessä kerättyjen metallikappaleiden kanssa erotteluastiaan.

Erotteluastia
Erotteluastia

Tämän teknisen ratkaisun olennaisena etuna on se, että astian alaosasta tuleva huuhteluneste käytetään uudelleen erottelijan huuhteluun. Kyseessä on siis suljettu piiri ja huuhtelunesteen kulutus on minimaalista. Huuhtelunesteen lisäys tai täydellinen vaihto on tarpeen vain harvoin, mistä koituu säästöjä ja käyttäjän toimenpiteiden tarpeen väheneminen.

Erotteluastian edut

  • magneettisen erottelun tehokkuus
  • sekundaarisen erottelun suljettu piiri – erottelija puhdistetaan jatkuvasti samalla huuhtelunesteellä (vesi, öljy tai emulsio), mikä vähentää sen kulutusta. Neste vaihdetaan vain ajoittain sen likaisuudesta ja erottelijan puhdistustiheydestä riippuen.
  • eroteltujen epäpuhtauksien alhaiset hävityskustannukset (on tarpeen hävittää vain metalliset epäpuhtaudet, mutta ei huuhtelunestettä)
  • minimaalinen ekologinen kuormitus
  • käyttäjän toimenpiteitä ei tarvita – työvoiman säästö
  • on helppo nähdä, paljonko metallisia epäpuhtauksia erottelija on kerännyt

Kuivat erotellut metallikappaleet erotteluastiassa

Magneettitela kerää metallikappaleet ja painetela puristaa niistä nesteen jäämät.

 

Ajatteletko tämän erottelijan täyttävän odotuksesi?

Lue enemmän erottelijasta ja kysy meiltä, neuvomme valinnassa.